Wolters noordhoff online dating

Meer over dit plankje Derde uitgave Leesplankje "Geit Zeep Does". Meer over dit plankje Eerste uitgave: Leesplankje "Aap Roos Zeef".

wolters noordhoff online dating-70wolters noordhoff online dating-17

Meer over dit plankje Tweede versie: Leesplankje "Aap Noot Mies".

Bij leesmethode: Nieuwe leeswijze voor het eerste onderwijs in lezen en zuiver schrijven.

Meer over dit leesbordje Tweede uitgave: Leesplankje "Geit Zeep Does".

Een leesplankje is een hulpmiddel bij het leren lezen dat bestaat uit een plankje met een of meer richels waarop de letters van het woord dat boven de richel is afgebeeld, gelegd kunnen worden. De woorden zijn normaalwoorden, die tezamen de belangrijkste klankzuivere letters of tweeklanken van het alfabet bevatten.

Het leesplankje was meestal van hout, later is het ook in kunststof uitgevoerd.

Leave a Reply